Hotline: 0935 036 288 - 0976 630 688 - CẦN TÌM ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI TRÊN TOÀN QUỐC
Email: tinhle@phuocle.vn - tho.hcmc@gmail.com

Giỏ hàng của bạn

  • 0
Xây dựng đơn giá tạm thời thu gom, vệ sinh thùng rác công cộng

UBND các quận - huyện cần chỉ đạo Công ty TNHH MTV dịch vụ công ích quận - huyện hoặc đơn vị trúng thầu cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt thực hiện đầu tư thùng rác công cộng trên địa bàn; tổ chức kiểm tra, giám sát toàn bộ quá trình lắp đặt thùng rác công cộng trên địa bàn; kiểm tra, giám sát quá trình vận hành...

 

Sở TN-MT có trách nhiệm phối hợp với các sở, ngành chức năng hướng dẫn, thẩm định và tổng hợp mạng lưới thùng rác công cộng do UBND các quận - huyện đề xuất; theo dõi, tổng hợp về tiến độ, kết quả đầu tư lắp đặt thùng rác công cộng. Trước mắt, Sở TN-MT sẽ xây dựng đơn giá tạm thời cho công tác thu gom, vệ sinh thùng rác công cộng trên địa bàn TP, trình UBND TP. 

Hà Mai